TFRS MOMTOS-DR Bildiriler Makaleler Kitaplar Seminerler Sınava Hazırlık Güvenli Çıkış ÜYE Ol - İNDİR linkedin

MUMEYEK Vakfı

Güvenli Çıkış
Kredi Yükleyiniz

(Muhasebe - Finansman)

 

VUK Mali Tablolarından TFRS Finansal Tablolarına 
Geçiş, TFRS Sürekliliği ve TFRS Denetimi Dendiğinde...

IFRS

VUK Mali Tablolarından TFRS Finansal Tablolarına Geçiş, TFRS Sürekliliği ve TFRS Denetimi Dendiğinde doğru yerdesiniz.

Üye olduktan sonra linklere tıklayarak TFRS dokümanlarını indirebilirsiniz.

a.Kitaplar

13.ERDOĞAN, M., TFRS MODEL HESAP PLANI, MUMEYEK Vakfı Yayını:10, İstanbul, 2013 (ISBN: 978-605-61870-X-O) adlı kitabı 5+2 kitaptan oluşan TFRS/IFRS Eğitim Seti'nin ikinci destek kitabıdır ve Eğitim Setinin beş ana kitabı ile entegredir. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile uyumlu tüm TMS ve TFRS'nda bulunan raporlanması gereken tüm Finansal Bilgileri referansları ve TDHP muadilleri ile beraber gösteren TFRS'nın hazırlanmasını Tüm Finansal Tabloları hazırlamaya yeterli olacak şekilde Hesap Sınıfı, Hesap Grubu, Hesap Kalemleri şeklinde hazırlanmış  bir rehber niteliğindedir.

12.ERDOĞAN, M., TFRS/UFRS MOMTOS BİLGİSAYAR UYGULAMALARI, MUMEYEK Vakfı Yayını:08, İstanbul, 2013 (ISBN: 978-605-61870-X-O) adlı kitabı 5+2 kitaptan oluşan TFRS/IFRS Eğitim Seti'nin ikinci destek kitabıdır ve Eğitim Setinin beş ana kitabı ile entegredir. Beş ana kitaptaki örneklerin tümünün WEB ortamında yapılabileceği bir yazılım olan MOMTOS aracılığı ile ÇEVİRİ (VUK'ndan TFRS'na GEÇİŞ), CARİ İŞLEMLER, FİŞ İŞLEMLERİ, DEFTERLER, FİNANSAL TABLOLAR, MALİ BELGE YÖNETİM SİSTEMİ, TTK YAYIN GEREKLERİ, DENETİM ve AYARLAR başlıkları ile irdeleyen bir rehber niteliğindedir.

11.ERDOĞAN, M., TFRS / UFRS DENETİMİ, MUMEYEK Vakfı Yayını:07, İstanbul, 2012 (ISBN: 978-605-61870-7-O) adlı kitabı 5+2 kitaptan oluşan TFRS/IFRS Eğitim Seti'nin beşinci ana kitabıdır. TFRS esaslarına göre Hazır Değerler, Ticari Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar ve Ticari Borçlar açısından inceleyerek denetim öncelikle İÇ KONTROL, İÇ DENETİM ve BAĞIMSIZ DENETİM sürecini Denetim Yetkisinin Verilmesi, Denetim Kesinliğinin Tespiti, Baş denetçi Seçimi, Denetçilerin Seçimi, Denetim Planı Hazırlanması, Çalışma Kağıtlarının Hazırlanması, Nicel ve Nitel İncelemelerin Yapılması, Denetim Raporunun Hazırlanması ve Denetim Raporunun Yayınlanmasını güncel örneklerle irdeleyen bir rehber niteliğindedir.

10.ERDOĞAN, M., TFRS / UFRS FİNANSAL TABLOARI ve ANALİZİ, MUMEYEK Vakfı Yayını:06, İstanbul, 2012 (ISBN: 978-605-61870-3-2) adlı kitabı 5+2 kitaptan oluşan TFRS/IFRS Eğitim Seti'nin dördüncü ana kitabıdır. 01 Ocak 2013 itibari ile Türkiye'de uygulanmaya başlayacak Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esaslı 31 Ocak 20XX+1 ve 01 Ocak 20XX+1 karşılaştırmalı Finansal Durum Tablosu, Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun hazırlanmasını müteakip; TFRS, VUK ile TFRS ve VUK bazlı değişim, Oran analizi, Dikey analiz ve Yatay analiz safhalarını Hazır Değerler, Ticari Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar ve Ticari Borçlar açısından inceleyen bir rehber niteliğindedir.

09.ERDOĞAN, M., TFRS / UFRS AY SONU İŞLEMLERİ, MUMEYEK Vakfı Yayını:05, İstanbul, 2012 (ISBN: 978-605-61870-5-6) 2nci Baskı (1nci Baskı, Eylül 2012; 2nci Baskı, Nisan 2013) adlı kitabı 5+2 kitaptan oluşan TFRS/IFRS Eğitim Seti'nin üçüncü ana kitabıdır. 01 Ocak 2013 itibari ile Türkiye'de uygulanmaya başlayacak Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esaslarına göre ay sonu işlemlerini Hazır Değerler, Ticari Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar ve Ticari Borçlar açısından VUK sağlama, VUK sağlamadan TFRS geçici sağlamaya geçiş, TFRS değerleme ve TFRS ayarlanmış sağlama safhalarından oluşan sürece yönelik güncel örneklerle inceleyen bir rehber niteliğindedir.

 

İÇD BL1 BL2 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5

08.ERDOĞAN, M., TFRS / UFRS UYGULAMALARI, MUMEYEK Vakfı Yayını:03, İstanbul, 2012 (ISBN: 978-605-61870-3-2) 2nci Baskı (1nci Baskı, Nisan 2012; 2nci Baskı, Aralık 2012) adlı kitabı 5+2 kitaptan oluşan TFRS/IFRS Eğitim Seti'nin ikinci ana kitabıdır. 01 Ocak 2013 itibari ile Türkiye'de uygulanmaya başlayacak Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Uygulamalarını Hazır Değerler, Ticari Alacaklar, Stoklar, maddi duran Varlıklar, Ticari Borçlar hesap grupları bazında güncel örneklerle gösterip, TFRS'nin gerektirdiği mali tablolar olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Finansal Durum Tablosunda sunmak için gerekli bilgilerin neler olduğu, nasıl toplanması gerektiği ve sunum işleminde nasıl kullanılacağı yönünde bir rehber niteliğindedir.

Başlıca Araştırma Eseri 07.ERDOĞAN, M., VUK'ndan TFRS'na GEÇİŞ REHBERİ, MUMEYEK Vakfı Yayını:01, İstanbul, 2011, (ISBN:987-605-618-70-8) 3ncü Baskı (1nci Baskı, Ekim 2011; 2nci Baskı, Haziran 2012; 3ncü Baskı,  Aralık 2012) adlı kitabı 5+2 kitaptan oluşan TFRS/IFRS Eğitim Seti'nin ilk ana kitabı dır. 01 Ocak 2013 itibari ile Türkiye'de uygulanmaya başlayacak Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na geçiş işleminde KOBİlerin Vergi Usul Kanunu (VUK)'na göre hazırladıkları Bilanço ve Gelir Tablosunun TFRS'nin gerektirdiği mali tablolar olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Finansal Durum Tablosuna çevirmek için gerekli Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) hesaplarının hesap bazında ihtiyaç duyulan bilgilerin neler olduğu, nasıl toplanması gerektiği ve çeviri işleminde nasıl kullanılacağı yönünde bir rehber niteliğindedir.

06.ERDOĞAN, M., MİP11X (Muhasebe İşlem Programı), Yeditepe Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2004 (ISBN:975-307-009-08) adlı kitabı temelde KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme)'ler için Türkçe ve İngilizce bir yazılım olarak hazırlanmış, muhasebe bilgisi gerektirmeden, sadece günlük belgelere dayalı bir kayıt sistemi geliştirmiş ve işletmenin kuruluş anından itibaren, alış, satış, ay sonu işlemleri, dönem sonu işlemleri ve yeni dönem işlemlerini kapsayan muhasebe çevriminin tüm saflarını izleyip, yazılımı tüm mali tablolara ulaşabilen bir yapıya ve 54.000 adet tanımlanmış alt hesap planına kavuşturmuştur. 

 

05.ERDOĞAN, M., TMS-04 Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler, Kazancı Yayınları, İstanbul, 2004 (ISBN: 975-376-145-7) adlı kitabında IFRS ile gündeme gelen yapıda gelir tablosunun satışlar ve diğer olağan gelirler gruplarını incelemiş işletme açısından Gelirin Oluşumu, Gelirin Maliyeti, Gelirin Raporlanması ve Gelirin Denetimini kapsayan gelir çevriminin tüm saflarını izleyip, gelir tablosuna ulaşan yapıyı örneklerle desteklemiştir.

 

04.ERDOĞAN, M. ve M. BAYDEMİR, TMS-13 Stoklar, Kazancı Basın Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2003 (ISBN: 975-376-143-0) adlı Kitabında IFRS İle Gündeme Gelen Yapıda Bilançonun Stoklar Grubu İncelemiş İşletme Açısından Tokların Oluşumu (Maliyeti), Stokların Kullanılması, Stoklarda Envanter Ve Stokların Değerlemesi, Stokların Raporlanması Ve Stokların Denetimini kapsayan stok çevriminin tüm saflarını izleyip, bilançoya ulaşan yapıyı örneklerle desteklemiştir.

 

İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5

 

 

 

03.ERDOĞAN, M., Bilgisayar Tabanlı Finansal Muhasebe (Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak), Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2003, (ISBN:75-295-283-6) adlı kitaplarında Türk Muhasebe Sistemine yeni bir bakış açısıyla değinip, Tekdüzen Hesap Planında bulunan hesapları planda yer alan sıra ile değil de, muhasebe döngüsü mantığıyla dönem başı işlemleri, günlük işlemler, dönem sonu işlemleri, yeni dönem işlemleri ve karar araçları yaklaşımıyla yer alan sırada gereken tüm hesapları Ana Esaslar, Bölümlenmesi, İşleyişi, Envanteri, Değerlemesi ve Örnek Olaylar şeklinde inceleyip, tüm çevrimi bu kitapta ortaya koymuştur.

02.ERDOĞAN, M., Dönem Sonu İşlemleri (Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak), Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2003 (ISBN: 975-295-211-9 ) ve tüm çevrimi ilk kitapta, dönem sonuna yönelik ayrıntıları bu kitapta ortaya koymuştur. 01.ERDOĞAN, M., Finansal Muhasebe (Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak), Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2002 (975-295-131-7) tüm çevrimi ilk kitapta, dönem sonuna yönelik ayrıntıları ikinci kitapta ve bilgisayar uygulamalarını ise üçüncü kitapta ortaya koymuştur.
İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 İÇD BL1 BL2 BL3 BL4 BL5

b.Makaleler

18.ERDOĞAN, M..“VUK Mali Tablolarından TFRS Finansal Tablolarına Geçiş ve TFRS Sürekliliği Uygulaması” IFRS WORLD, UFRS DÜNYASI, (Aralık 2014) adlı makalesinde TFRS'nin GEÇMİŞ döneme yönelik ilk uygulaması olan VUK Mali Tablolarından TFRS Finansal Tablolarına ÇEVİRİ, CARİ döneme yönelik uygulaması olan VUK Yevmiye Kayıtlarından TFRS Günlük Defter Kayıtlarına DÖNÜŞTÜRME (CARİ Dönem Karşılaştırmalı Finansal Tablolar ile birlikte) ve TFRS DENETİMİ örnek olaylar ile incelenmiştir.

 

17.ERDOĞAN, M.“VUK-TFRS Geçiş Sürecinde Üniversitelerde Denetim Eğitim ve Öğretim Döngüsü Önerisi ve Web Tabanlı Bir Yazılım ile Denetim Uygulaması” Journal of Accounting and Taxtation Studies ISSN:1308-3740 – 2012/2 s.55-84 adlı makalesinde VUK uygulamalarının TFRS’ na yakınlaşması ile geçiş sürecini takip eden dönem için ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde Denetim Eğitim ve Öğretim döngüsü süreklilik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Son olarak bii ek mahiyetinde MOMTOS (MUMEYEK Online Mali Tablo Oluşturma Sistemi) aracılığı ile bir işletme için İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim similasyonu ile incelenmiştir.

 

16.ERDOĞAN, M."Yeni TTK Çerçevesinde TDHP  HAZIR DEĞERLER Hesap Grubunun TFRS1'e  Göre Açılış Finansal Tablolarına Aktarılması" Vergi Sorunları Dergisi, (Mart 2012) adlı makalesinde TDHP Hazır Değerler hesap grubunda bulanan hesap kalemlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) çerçevesinde TFRS Açılış Finansal Tablolarına aktarılmasında öne çıkan yeni hesap gruplarına ait hesap kalemleri örnek olaylar ile incelenmiştir.

 

15.ERDOĞAN, M."Yeni TTK Çerçevesinde TDHP  MADDİ DURAN VARLIKLAR Hesap Grubunun TFRS1'e  Göre Açılış Finansal Tablolarına Aktarılması"  IFRS WORLD, UFRS DÜNYASI, (Ekim 2011) adlı makalesinde TDHP Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda bulanan hesap kalemlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) çerçevesinde TFRS Açılış Finansal Tablolarına aktarılmasında öne çıkan yeni hesap gruplarına ait hesap kalemleri örnek olaylar ile incelenmiştir.

 

 

 

 

14.ERDOĞAN, M."Yeni TTK Çerçevesinde TDHP  KISA VADELİ TİCARİ BORÇLAR Hesap Grubunun TFRS1'e  Göre Açılış Finansal Tablolarına Aktarılması"  IFRS WORLD, UFRS DÜNYASI, (Eylül 2011) adlı makalesinde TDHP Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap grubunda bulanan hesap kalemlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) çerçevesinde TFRS Açılış Finansal Tablolarına aktarılmasında öne çıkan yeni hesap gruplarına ait hesap kalemleri örnek olaylar ile incelenecektir.

 

13.ERDOĞAN, M. "Yeni TTK Çerçevesinde TDHP  STOKLAR Hesap Grubunun TFRS1'e  Göre Açılış Finansal Tablolarına Aktarılması"  IFRS WORLD, UFRS DÜNYASI, (Temmuz 2011) adlı makalesinde TDHP Stoklar hesap grubunda bulanan hesap kalemlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) çerçevesinde TFRS Açılış Finansal Tablolarına aktarılmasında öne çıkan yeni hesap gruplarına ait hesap kalemleri örnek olaylar ile incelenmiştir.  

 

12.ERDOĞAN, M."Yeni TTK Çerçevesinde TDHP  TİCARİ ALACAKLAR Hesap Grubunun TFRS1'e  Göre Açılış Finansal Tablolarına Aktarılması" IFRS WORLD, UFRS DÜNYASI, (Mayıs 2011) adlı makalesinde TDHP Ticari Alacaklar hesap grubunda bulanan hesap kalemlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) çerçevesinde TFRS Açılış Finansal Tablolarına aktarılmasında öne çıkan yeni hesap gruplarına ait hesap kalemleri örnek olaylar ile incelenmiştir.

 

11.ERDOĞAN, M. ve E. DİNÇ, "Türkiye Muhasebe Standartları ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi" MUFAD, Muhasebe ve Finansman, 43, (Temmuz 2009) adlı makalesinde yayınlanan muhasebe standartları hakkında muhasebe uygulayıcılarının ne derecede haberdar olduklarını, uygulamada mevcut bilgilerini ne derecede kullandıklarını ve meslek elemanlarının düşünceleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu amaçla, her bölgeyi temsilen, en az bir şehir belirlenerek anket çalışmaları yapılmış ve bu anket sonuçları analiz edilmiştir.

 

 

 

10.ERDOĞAN, M. ve C. İLTER, "Kayıt Sisteminin Yeniden İzlenmesinde Akış Şemalarının Kullanılması: Tahsilât Döngüsünün Kurulmasına İlişkin Bir Örnek" , MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası, Cilt 6 – Sayı:3, (Eylül 2004) adlı makalesinde denetimin önde gelen metotlarından birinin tüm sektörlere uyumlaştırılması mümkün olan bir örneğini geliştirmiş ve daha kolay uygulanabilir bir hale getirmiştir.  

 

09.ERDOĞAN, M. ve C. İLTER, "Enflasyon Muhasebesinde Amortisman Konusu" , MUFAD, Muhasebe ve Finansman, 23, (Temmuz 2004) adlı makalesinde yayınlandığı dönemde çok popüler olan enflasyon muhasebesinin maddi ve maddi olmayan duran varlıklara etkisini incelemiş ve Türkiye'de uygulamanın bir eleştirisini yapıp, farklı bir model önermiştir.

 

08.ERDOĞAN, M. "Gelirin Oluşumu ve Maliyeti" , E-Akademi, (Ağustos 2004) adlı makalesinde yayınlandığı dönemde henüz çok yeni olan ve ülkemizde farklı bir şekilde ifade edilen gelir kabul etme (revenue recognition) ve denklik (matching) prensiplerinin Türkiye GKGMP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri) arasında yer alması gerektiği konusunu ortaya koymuştur.

 

07.ERDOĞAN, M. ve C. İLTER, "Faiz Aktifleştirilmesi" , MUFAD, Muhasebe ve Finansman, 26, (Nisan 2005) adlı makalesinde IFRS ile farklılık arz eden ülkemiz uygulamasını eleştirmiş aralarındaki farklılık ve nedenlerini irdelemiştir.

 

06.ERDOĞAN, M. "Farklı Faydalı Ömürlere Sahip Olan Maddi Varlıkların Bileşenlerinin Amortismanı" , MUFAD, Muhasebe ve Finansman, 29, (Ocak 2006) adlı makalesinde IFRS ile gündeme gelen birimlere göre amortisman (units of activity) metodu ile farklı faydalı ömürlere sahip varlık bileşenlerine değişik amortisman metotları uygulamanın etkilerini ülke yasalarımız açısından inceleyip, bir örnek yoluyla ülkemiz uygulamasıyla IFRS uygulamasının arasındaki farklılıklarını ortaya koymuştur.

05.ERDOĞAN, M. "Şirket Birleşmelerinde Şerefiye" , MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası, Cilt 8 – Sayı:1, (Ocak 2006) adlı makalesinde IFRS ile gündeme gelen negatif şerefiye (negative goodwill) ve azınlık payları (minatory) kavramlarını bir örnek yardımıyla incelemiş ve mali tablolara etkisini göstermiştir.

 

04.ERDOĞAN, M. "Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği" , Doğuş Üniversitesi, 5, 51-63, (Şubat 2002) adlı makalesinde Muhasebe, Denetim arasındaki bağı ortaya koyarak, bağımsız denetimin işletmeler için vazgeçilmezliği vurgulanmıştır.

 

03.ERDOĞAN, M. "Teşkilat, Te'sirlilik ve Yoklama" , Genç Zabit, 2, s.20-22, Baku, (1999) adlı makalesi Azeri dilinde yazılmış olup, Muhasebe, Denetim arasındaki bağı ortaya koyarak, bağımsız denetimin işletmeler için vazgeçilmezliği vurgulanmıştır.

 

02.ERDOĞAN, M. "Müşteri Çekleri" , Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi – Hakemli Dergi, 1, (Haziran 2004) adlı makalesinde işletmelerin operasyonlarındaki en önemli finansal araç olan müşteri çeklerinin çalışması ve mali tablolara etkisi irdelenmiştir. 

 

01.ERDOĞAN, M. "Yabancı Paralı İşlemler" DEVAMI , Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi – Hakemli Dergi, 2, (Mayıs 2004) adlı makalesinde yapancı paraların ticarette kullanılması, değerleme yönü ile mali tablolara etkisi tüm yönleri ile ele alınmıştır.

c.Bildiriler 

04.ERDOĞAN, M." VUK Mali Tablolarından TFRS Finansal Tablolarına Geçiş ve TFRS Sürekliliği Uygulaması" 4ncü Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu, 18-19 Ekim 2014, Çatalca-İstanbul Bildiri Kitabı s. 41-62 

 

03.ERDOĞAN, M."VUK-TFRS Geçiş Sürecinde Üniversitelerde Muhasebe-Finans Eğitim ve Öğretim Döngüsü Önerisi"  Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ISAF2012, Gaziantep,  31 Mayıs-2 Haziran 2012  

02.ERDOĞAN, M."VUK-TFRS Geçiş Sürecinde Üniversitelerde Denetim Eğitim ve Öğretim Döngüsü Önerisi ve Web Tabanlı Bir Yazılım ile Denetim Uygulaması"  24. Dünya Sürekli Denetim ve  Raporlama Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2012, Malatya  

01.ERDOĞAN, M."Yeni TTK Çerçevesinde TDHP  MADDİ DURAN VARLIKLAR Hesap Grubunun TFRS1'e  Göre Açılış Finansal Tablolarına Aktarılması"  1nci Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, 25-26 Ekim 2011, Sinop Bildiri Kitabı s. 262-318

 
         
         
         
TFRS HESAP PLANI indir

TFRS Gerektiğinde...